Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδακτορική Διατριβή

Θέμα: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδίασης εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων»…Περισσότερα

Continue reading "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδακτορική Διατριβή"

Διδακτορικά σε εξέλιξη

Αθανάσιος Μανάβης (υποψήφιος διδάκτορας) Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Παναγιώτης Κυράτσης (Αναπληρωτής Καθηγητής, επιβλέπων) Κωνσταντίνος Κακούλης…Περισσότερα

Continue reading "Διδακτορικά σε εξέλιξη"