ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_ΨΩ8Δ469Β7Κ-ΒΧ1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  …Περισσότερα

Continue reading "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για το…Περισσότερα

Continue reading "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδακτορική Διατριβή

Θέμα: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδίασης εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων»…Περισσότερα

Continue reading "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδακτορική Διατριβή"

Διδακτορικά σε εξέλιξη

Αθανάσιος Μανάβης (υποψήφιος διδάκτορας) Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Παναγιώτης Κυράτσης (Αναπληρωτής Καθηγητής, επιβλέπων) Κωνσταντίνος Κακούλης…Περισσότερα

Continue reading "Διδακτορικά σε εξέλιξη"