Πρόγραμμα Σπουδών 2022

Νέο πρόγραμμα
Εξάμηνο 1 Κωδικός ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Ιστορία Design 1201 6 3 0
Στούντιο 1 – Γραμμικό Σχέδιο 1202 6 0 4
Πληροφορική 1101 6 2 2
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης 1203 6 3 0
Μαθηματικά Ι 1001 6 3 0
Σύνολο 30
Εξάμηνο 2 Κωδικός ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Στούντιο 2 – Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα 1204 6 0 4
Αγγλικά – Ορολογία 1002 2 3 0
Μαθηματικά ΙΙ 1003 6 3 0
Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού 1102 6 2 2
Εισαγωγή στην  επιστήμη των υλικών 1004 6 3 0
Εργονομία 1205 4 3 0
Σύνολο 30
Εξάμηνο 3 Κωδικός ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) 2201 6 3 0
Στούντιο 3 – Ιδεασμός 2202 6 2 2
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 2301 6 3 0
Πιθανότητες – Στατιστική 2001 6 3 0
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 2101 6 3 0
Σύνολο 30
Εξάμηνο 4 Κωδικός ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Στούντιο 4 – Concept Design 2203 6 2 2
Τεχνολογία Υλικών 2002 6 3 0
Σχεδίαση με Η/Υ 2204 6 3 0
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 2205 6 3 0
Οργάνωση Παραγωγής 2302 6 3 0
Σύνολο 30
Εξάμηνο 5 Κωδικός ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Τεχνική Μηχανική 3001 6 3 0
Στούντιο 5 – Product Design I 3201 6 2 2
Επιχειρησιακή Έρευνα 3301 6 3 0
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων 3101 6 3 0
Αρχές Marketing 3302 6 3 0
Σύνολο 30
Εξάμηνο 6 Κωδικός ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Διαδραστική Σχεδίαση 3202 6 3 0
Στούντιο 6 – Product Design II 3203 6 2 2
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής – CIM 3303 6 3 0
Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) 3204 6 3 0
Γραφικά Υπολογιστών 3102 6 3 0
Σύνολο 30
Εξάμηνο 7 Κωδικός ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Στοιχεία Μηχανών 4003 6 3 0
Μεθοδολογία έρευνας 4004 6 3 0
Κ1- Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές 4101 6 3 0
Κ1- Επεξεργασία εικόνας 4102 6 3 0
Κ1- Συστήματα Ασαφούς Λογικής 4103 6 3 0
Κ2-Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Βιομιμητική στο σχεδιασμό προϊόντων 4201 6 3 0
Κ2-Αειφόρος Σχεδίαση και κυκλική οικονομία 4202 6 3 0
Κ2- Σχεδίαση/Οργάνωση Εκθέσεων και εσωτερική διακόσμηση 4203 6 0 3
Κ2-Ειδικά Θέματα στη Σχεδίαση με Η/Υ 4205 6 3 0
Κ2-Πρωτοτυποποίηση για μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων 4210 6 0 3
Κ3- Αρχές Μηχατρονικής 4301 6 3 0
Κ3-Ειδικά Θέματα Υλικών 4303 6 3 0
Κ3-Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς 4311 6 3 0
K3-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 4312 6 0 0
Κατασκευαστική τέχνης (craft) και τέχνη του δρόμου (street art) 5201 6 0 3
Σχεδιασμός προηγμένων υλικών για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές εφαρμογές 5001 6 3 3
Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό 5101 6 3 0
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 5309 6 3 0
Συνολο 30
Εξάμηνο 8 Κωδικός ECTS Θεωρία Εργαστήριο
K1-Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές 5101 6 3 0
Κ1-Εικονική και επαυξημένη Πραγματικότητα 4105 6 3 0
Κ1-Τεχνητή Νοημοσύνη 4106 6 3 0
Κ2-Σχεδιασμός Συσκευασιών 4206 6 3 0
Κ2-Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης  Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής 4207 6 3 0
Κ2-Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό 4204 6 3 0
K2-Η διδακτική της Ρομποτικής, των STEAM και των νέων τεχνολογιών 4212 6 3 0
K2- Σχεδιασμός φορετών προϊόντων 4211 6 0 3
Κ3-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4305 6 3 0
Κ3- Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 4306 6 3 0
Κ3-Συντήρηση και Αξιοπιστία Συστημάτων 4302 6 3 0
Κ3-Σχεδιασμός υπηρεσιών 4309 6 3 0
Παραστατική Κινηματογραφία (Animation) 5202 6 0 3
Ρομποτική και ψηφιακή κατασκευαστική 5203 6 3 0
Σχεδίαση για όλους 5302 6 3 0
Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών 5303 6 3 0
Σχεδίαση Πληροφορίας 5304 6 3 0
Ειδικά θέματα Μηχατρονικής 5305 6 3 0
Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών 5307 6 3 0
Συγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5209 6 3 0
Συνολο 30
Εξάμηνο 9 Κωδικός ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Κ1-Project στο σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων 4107 6 0 4
Κ1-Computer Vision 4108 6 3 0
Κ1-Μηχανική Μάθηση 4109 6 3 0
Κ2-Project στο σχεδιασμό και στην κατασκευαστική προϊόντων 4208 6 0 4
Κ2-Σχεδιασμός επίπλου και ξύλινων αντικειμένων 4209 6 3 0
Κ3-Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 4304 6 3 0
Κ3-Project στη Σχεδίαση Συστημάτων 4307 6 0 4
Κ3-Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης και αυτόνομες κινούμενες μονάδες 4308 6 3 0
Κ3-Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 4310 6 3 0
Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιγνιώδης Μάθηση 5102 6 3 0
Επεξεργασία Φυσικής γλώσσας 5103 6 3 0
Σχεδιασμός Μεταφορών 5308 6 3 0
Σχεδιασμός Οχημάτων 5205 6 0 3
Γραφιστικές Εφαρμογές 5206 6 3 0
Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες 5207 6 0 3
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 5208 6 3 0
Συνολο 30
Εξάμηνο 10 Κωδικός ECTS
Διπλωματική 5001 30
Συνολο 30

Το πρόγραμμα σπουδών σε pdf:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022