Αναγορευμένοι Διδάκτορες

Από το Τμήμα Μηχανολόγων Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  έχουν αναγορευτεί οι παρακάτω Διδάκτορες:

 

  1. ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μεθοδολογίες υπολογιστικού σχεδιασμού Προϊόντων με βάση οπτικά στοιχεία εμπορικών ταυτοτήτων.