Ανακοινώνεται ότι όλες οι σχετικές με τα μαθήματα ανακοινώσεις θα αναρτώνται και επίσης θα  αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας eclass.uowm.gr  και της αντίστοιχης σελίδας του κάθε μαθήματος. Εκεί υπάρχει επίσης και το σχετικό διδακτικό υλικό.

Σελίδα eclass του ΤΜΣΠΣ: https://eclass.uowm.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=58

Για την χρήση του eclass πρέπει να γίνει πρώτα εγγραφή σε αυτό από εδω: https://eclass.uowm.gr/modules/auth/registration.php

Στον κεντρικό ιστότοπο του Τμήματος εμφανίζονται μόνο γενικές ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν στην παραπάνω πλατφόρμα και στις αντίστοιχες σελίδες των μαθημάτων που παρακολουθούν για να ενημερώνονται σχετικά μέσω email.