Ανακοινώσεις Προγράμματος Σπουδών Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε

9/4/21 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β.Σ  Εαρ. Εξαμ. 2020-2021 (νέο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ.ΑΠΟΣΤ. ΒΣ_V3-ΕΑΡ-21

23/2/21 Δηλώσεις συγγραμμάτων στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και αποστολή κατ’οίκον.

Υποβολή δηλώσεων συγγραμμάτων στο σύστημα “ΕΥΔΟΞΟΣ” και διανομή τους κατ’οίκον.

23/2/21 Έντυπο Ατομικού Προγράμματος Σπουδών και Εγγραφής

Δήλωση Μαθημάτων Β.Σ


17/2/21 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β.Σ  Εαρ. Εξαμ. 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ.ΑΠΟΣΤ. ΒΣ_V2-ΕΑΡ-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ.ΑΠΟΣΤ. ΒΣ_V3-ΕΑΡ-21

 


17/2/21 Πρακτικό Συνέλευσης Τμήματος (3/2021)

Επίλυση προβλημάτων πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, για την κατεύθυνση Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε λόγω covid-19.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ 3 ΘΕΜΑ 1 ΩΦΔΖ469Β7Κ-ΝΑ8


11/1/21 Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιαν-Φεβ 2021 Β.Σ.  Τ.Ε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΒΣ ΤΕ


9/11/20  Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ-Δεκ2020

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ_ΒΣ

Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής-ERASMUS


7/10/20

Πρόγραμμα Β.Σ, 5ο και 7ο Εξάμηνο, ΧΕΙΜ-2020-2021


1/9/20

Πρόσκληση 2020-2021 Πρακτική Μηχανολόγοι ΤΕ – Βιομηχ.Σχεδιασμού Τ.Ε