Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές και φοιτήτριες έχει ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι δε δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία, συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες: Dianomi_Earinou_2020-21

Φ.Ε.Κ: FEK_1068B_19.03.2021

Επειδή στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ εμφανίζονται ταυτόχρονα  τα μαθήματα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  μαζί με τα μαθήματα του παλαιότερου προγράμματος σπουδών Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε (BS) συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή των κωδικών των μαθημάτων κατά την διαδικασία δήλωσης για την αποφυγή λανθασμένων επιλογών.