Σκοπός του Τμήματος

Ο σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά μια σειρά από νέες τεχνολογίες στις επιστήμες και τις τέχνες για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή χρηστικών, καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων και συστημάτων.

Κατευθύνσεις

Το Τμήμα παρέχει τις παρακάτω βασικές κατευθύνσεις:

  • Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων (Κ1)
  • Σχεδιασμός και κατασκευαστική προϊόντων (Κ2)
  • Σχεδιασμός συστημάτων (Κ3)
Γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι διπλωματούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών συστημάτων. Ειδικότερα ο απόφοιτος του Τμήματος μπορεί να ασχοληθεί με μια σειρά από αντικείμενα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

> Τη γραφική απεικόνιση ιδεών για νέα προϊόντα ή βελτιώσεις προϊόντων. Την επιμέλεια, παραγωγή και εκτύπωση όλων των ειδών σχεδίων. Την παραγωγή πραγματικών και ψηφιακών μακετών των προϊόντων.

> Το σχεδιασμό σε Η/Υ (CAD) του προϊόντος και την προετοιμασία των ηλεκτρονικών αρχείων που απαιτούνται για τη παραγωγή του.

> Την αισθητική, εργονομία, λειτουργικότητα και χρηστικότητα του προϊόντος που σχεδιάζεται, ώστε να έχει απήχηση στο καταναλωτικό κοινό. Την εσωτερική διακόσμηση χώρων και την οργάνωση εκθέσεων.

> Την επιλογή των υλικών κατασκευής και μεθόδων παραγωγής του προϊόντος που αναπτύσσεται.

> Την κοστολόγηση του προϊόντος και την έρευνα για την οικονομικά βιώσιμη μαζική παραγωγή του.

> Την παραγωγή πρωτοτύπων προϊόντων και συστημάτων.

> Την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση και συντήρηση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων (π.χ. CAD/CAM/CAE). Την υπολογιστική μηχανική, την βιομιμητική και την κυκλική οικονομία.

> Τον σχεδιασμό και ανάπτυξη παραγωγικών συστημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων.

> Την εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό του Τμήματος ανοίξτε τους παρακάτω σύνδεσμους