Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής

Σχετικά έγγραφα: (Π3)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ (Π4)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ…Περισσότερα

Continue reading "Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής"

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) , και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σχετικά Έγγραφα: 6ΠΗΘ469Β7Κ-ΙΑΡ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ Υπεύθυνη Δήλωση Αίτηση  …Περισσότερα

Continue reading "Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) , και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων"

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(Π2)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Π1) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ_ ΤΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ_Εκλογικοί κατάλογοι Πολυτεχνικής…Περισσότερα

Continue reading "ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Έκθεση με τίτλο «Η Παλέτα της Κοζάνης» της ομάδας των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

H Έκθεση με τίτλο «Η Παλέτα της Κοζάνης» της ομάδας των φοιτητών του Τμήματος…Περισσότερα

Continue reading "Έκθεση με τίτλο «Η Παλέτα της Κοζάνης» της ομάδας των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και…Περισσότερα

Continue reading "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας"

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης Εντεταλμένω ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ (002) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ…Περισσότερα

Continue reading "ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ"