Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων Π.Δ 407/80 στο Π.Δ.Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π. Δ. 407/80 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ…Περισσότερα

Continue reading "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων Π.Δ 407/80 στο Π.Δ.Μ"

Λειτουργία Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων κατά την διάρκεια του αποκλεισμού (lockdown)

Σχετικά με την λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) κατά τη διάρκεια του…Περισσότερα

Continue reading "Λειτουργία Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων κατά την διάρκεια του αποκλεισμού (lockdown)"