Ε.Τ.Ε.Π

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Παυλίδης Αριστείδης
Email : apavlidis@uowm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1251
Ώρες γραφείου: Τρίτη 12:00-13:30
Βιογραφικό (GR EN)