Ε.Τ.Ε.Π

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Μαργαρίτης Δημήτριος
Email : dmargaritis@uowm.gr
Τηλ. :
Ώρες γραφείου:
Βιογραφικό (GR EN)

Παυλίδης Αριστείδης
Email : apavlidis@uowm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1251
Ώρες γραφείου:
Βιογραφικό (GR EN)

Χαδιώ Κωνστάντζα
Email: kchadio@uowm.gr
Τηλ. :
Ώρες γραφείου:
Βιογραφικό (GR EN)