Διοικητικό

Διοικητικό Προσωπικό

Email Γραμματείας: ide@uowm.gr

Τσιανάκα Άννα  (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Email : atsianaka@uowm.gr
Τηλ. : 2461068225
Αθανασιάδου Ιωάννα (Διοικητικό Προσωπικό)
Email : iathanasiadou@uowm.gr
Τηλ. : 2461068226