Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024

Πρόγραμμα Σπουδών (2023-2024)

Εξάμηνο1

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ιστορία Design 1201 Υ 6 6 3 0
Στούντιο 1 – Γραμμικό Σχέδιο 1202 Υ 6 6 0 4
Πληροφορική 1101 Υ 6 6 2 2
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης 1203 Υ 6 6 3 0
Μαθηματικά Ι 1001 Υ 6 6 3 0

Εξάμηνο 2

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στούντιο 2 – Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα 1204 Υ 6 6 0 4
Αγγλικά – Ορολογία 1002 Υ 2 2 3 0
Μαθηματικά ΙΙ 1003 Υ 6 6 3 0
Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού 1102 Υ 6 6 2 2
Εισαγωγή στην  επιστήμη των υλικών 1004 Υ 6 6 3 0
Εργονομία 1205 Υ 4 4 3 0

Εξάμηνο 3

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) 2201 Υ 6 6 3 0
Στούντιο 3 – Ιδεασμός 2202 Υ 6 6 2 2
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 2301 Υ 6 6 3 0
Πιθανότητες – Στατιστική 2001 Υ 6 6 3 0
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 2101 Υ 6 6 3 0

Εξάμηνο 4

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στούντιο 4 – Concept Design 2203 Υ 6 6 2 2
Τεχνολογία Υλικών 2002 Υ 6 6 3 0
Σχεδίαση με Η/Υ 2204 Υ 6 6 3 0
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 2205 Υ 6 6 3 0
Οργάνωση Παραγωγής 2302 Υ 6 6 3 0

 Εξάμηνο 5

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Τεχνική Μηχανική 3001 Υ 6 6 3 0
Στούντιο 5 – Product Design I 3201 Υ 6 6 2 2
Επιχειρησιακή Έρευνα 3301 Υ 6 6 3 0
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων 3101 Υ 6 6 3 0
Αρχές Marketing 3302 Υ 6 6 3 0

Εξάμηνο 6

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διαδραστική Σχεδίαση 3202 Υ 6 6 3 0
Στούντιο 6 – Product Design II 3203 Υ 6 6 2 2
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής – CIM 3303 Υ 6 6 3 0
Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) 3204 Υ 6 6 3 0
Γραφικά Υπολογιστών 3102 Υ 6 6 3 0

 Εξάμηνο 7

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στοιχεία Μηχανών 4003 Υ 6 6 3 0
Μεθοδολογία έρευνας 4004 Υ 6 6 3 0
Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές 4101 YEK1 6 6 3 0
Επεξεργασία εικόνας * 4102 YEK1 6 6 3 0
Συστήματα Ασαφούς Λογικής * 4103 YEK1 6 6 3 0
Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Βιομιμητική στο σχεδιασμό προϊόντων 4201 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Αειφόρος Σχεδίαση και κυκλική οικονομία 4202 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Σχεδίαση/Οργάνωση Εκθέσεων και εσωτερική διακόσμηση 4203 ΥΕΚ2 6 6 0 3
Ειδικά Θέματα στη Σχεδίαση με Η/Υ 4205 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Αρχές Μηχατρονικής 4301 YEK3 6 6 3 0
Ειδικά Θέματα Υλικών 4303 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς 4311 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 4312 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κατασκευαστική τέχνης (craft) και τέχνη του δρόμου (streetart) * 5201 ΕΕ 6 6 0 3
Σχεδιασμός προηγμένων υλικών για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές εφαρμογές * 5001 ΕΕ 6 6 3 3
Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό * 5101 ΕΕ 6 6 3 0
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 5309 EE 6 6 3 0
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία** 5401 EE 6 6 3 0

Εξάμηνο 8

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές 4104 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Εικονική και επαυξημένη Πραγματικότητα 4105 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Τεχνητή Νοημοσύνη 4106 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Σχεδιασμός Συσκευασιών 4206 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης  Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής 4207 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό 4204 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Πρωτοτυποποίηση για μηχανικούς σχεδίασης 4210 ΥΕΚ2 6 6 0 3
Η διδακτική της Ρομποτικής, των STEAM και των νέων τεχνολογιών 4212 YEK2 6 6 3 0
Σχεδιασμός φορετών προϊόντων (wearables) 4211 ΥΕΚ2 6 6 0 3
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4305 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 4306 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Συντήρηση και Αξιοπιστία Συστημάτων 4302 YEK3 6 6 3 0
Σχεδιασμός υπηρεσιών 4309 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Παραστατική Κινηματογραφία (Animation) 5202 ΕΕ 6 6 0 3
Ρομποτική και ψηφιακή κατασκευαστική 5203 ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδίαση για όλους 5302 ΕΕ 6 6 3 0
Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών 5303 ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδίαση Πληροφορίας 5304 ΕΕ 6 6 3 0
Ειδικά θέματα Μηχατρονικής 5305 ΕΕ 6 6 3 0
Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών 5307 ΕΕ 6 6 3 0
Σύγχρονος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 5209 ΕΕ 6 6 3 0
Μικροοικονομική Ανάλυση** 5402 ΕΕ 6 6 3 0

Εξάμηνο 9

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Project στο σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων 4107 ΥΕΚ1 6 6 0 4
Computer Vision * 4108 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Μηχανική Μάθηση * 4109 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Project στο σχεδιασμό και στην κατασκευαστική προϊόντων 4208 ΥΕΚ2 6 6 0 4
Σχεδιασμός επίπλου και ξύλινων αντικειμένων * 4209 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Project στη Σχεδίαση Συστημάτων 4307 ΥΕΚ3 6 6 0 4
Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης και αυτόνομες κινούμενες μονάδες * 4308 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων * 4310 YEK3 6 6 3 0
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4305 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση * 4304 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιγνιώδης Μάθηση * 5102 ΕΕ 6 6 3 0
Επεξεργασία Φυσικής γλώσσας * 5103 ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδιασμός Μεταφορών * 5308 EE 6 6 3 0
Σχεδιασμός Οχημάτων * 5205 ΕΕ 6 6 0 3
Γραφιστικές Εφαρμογές 5206 ΕΕ 6 6 3 0
Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες * 5207 ΕΕ 6 6 0 3
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά * 5208 ΕΕ 6 6 3 0

Εξάμηνο 10

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διπλωματική 6001 Υ 30 30 0 0

* Δεν διδάσκεται το Χειμερινό εξάμηνο του 2023-2024

** Παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών (Καστοριά) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  • Project στο σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων (πρώτη κατεύθυνση)
  • Project στο σχεδιασμό και στη κατασκευαστική προϊόντων (δεύτερη κατέυθυνση)
  • Project στη σχεδίαση συστημάτων (Τρίτη κατεύθυνση).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ  2 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΩΔ. ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 6002
ECTS  6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023-24 σε pdf