Ο συνήγορος του φοιτητή, έχει σκοπό:

  • τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος,
  • την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας,
  • την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και
  • τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνήγορο του Φοιτητή