Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στην υπ’ αριθμ. 5/15-04-2024 συνεδρίαση της Συνέλευσής του, αποφάσισε τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η κατάταξη πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ή Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί με γραπτές εξετάσεις, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο Πτυχίου
3. Βεβαίωσης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών: 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2024.

Το πρόγραμμα εξεταστικής θα ανακοινωθεί αρχές Δεκεμβρίου του 2024. Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω μαθήματα: Εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Μαθηματικά-Πιθανότητες
2. Πληροφορική
3. Γραμμικό Σχέδιο-Ελεύθερο Σχέδιο Μαθηματικά-Πιθανότητες

Για περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024_25