Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων το οποίο ιδρύθηκε με τον νόμο 4610/19 και εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος είναι ο ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων και συστημάτων, που ξεκινάει με τη σύλληψη της ιδέας και καταλήγει στην ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος και η μεθοδική, πολυεπιστημονική προσέγγιση για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την τεχνική διαχείριση και τη λειτουργία ενός παραγωγικού συστήματος.

Συνδέεται έτσι άμεσα με την έννοια του Βιομηχανικού Σχεδιασμού και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αποτύπωση και το σχεδιασμό της γεωμετρίας (CAD), την επιλογή των υλικών, την οργάνωση της παραγωγής, την ψηφιακή καθοδήγηση των εργαλειομηχανών (CNC), την τεχνική μελέτη αντοχής, θέματα διαδραστικότητας και διεπαφής σε περίπτωση ψηφιακών συστημάτων καθώς και διαδικασίες έρευνας αγοράς και προϊοντικής ταυτότητας.