Έκτακτο Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

 Γκανάτσιος Σταύρος
Email: aff00193@uowm.gr
Μανάβης Αθανάσιος
Email: dide00001@uowm.gr
Τζώτζης Αναστάσιος
Εmail: aff00549@uowm.gr