Έκτακτο Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Μανάβης Αθανάσιος
Email: dide00001@uowm.gr
Αναστασιάδης Άνθιμος
Εmail: aff00526@uowm.gr
Τζώτζης Αναστάσιος
Εmail: aff00549@uowm.gr