Έκτακτο Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

 Γκανάτσιος Σταύρος
Email: aff00193@uowm.gr

Μανάβης Αθανάσιος
Email: dide00001@uowm.gr

Σαμαρά Ελπίδα
Email: samara@uowm.gr

Τονοζλής Γεώργιος
Email: aff00152@uowm.gr