Έκτακτο Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Γκρίμπα Ελένη
Βιογραφικό   (GR  ΕΝ)
Email: aff01690@uowm.gr
Μανάβης Αθανάσιος
Email: dide00001@uowm.gr
Τζώτζης Αναστάσιος
Εmail: aff00549@uowm.gr
Χρυσανίδης Θεόδωρος
Βιογραφικό   (GR  ΕΝ)
Εmail: aff01688@uwom.gr