Έκτακτο Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Μανάβης Αθανάσιος
Email: dide00001@uowm.gr
Αναστασιάδης Άνθιμος
Εmail: aff00526@uowm.gr
 Γκανάτσιος Σταύρος
Email: aff00193@uowm.gr
Κοιλανίτης Ιωάννης
Εmail: aff00523@uowm.gr
Κουτκαλάκη Ζωή
Εmail: aff01283@uowm.gr
Τζώτζης Αναστάσιος
Εmail: aff00549@uowm.gr