Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ

Το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ είναι το εξής:

ΑΠΕΛΛΑ ΤΜΣΠΣ-2023