Διδακτορικές Διατριβές

Αυτή τη στιγμή στο τμήμα εκπονούν τις διατριβές τους οι παρακάτω Υποψήφιοι Διδάκτορες:

 

  1. ΦΙΡΤΙΚΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Χρήση Αλγοριθμικού Σχεδιασμού και Μοντελοποίηση Προϊόντων με προσαρμογή στις αναάγκες των χρηστών.
  2. ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ανάπτυξη πλαισίου για την δημιουργία εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (STEAM+D) στο βιομηχανικό σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων.
  3. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Υπολογιστικός Σχεδιασμός Προϊόντων με έμφαση στα φορετά Προϊόντα.
  4. ΑΪΔΙΝΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Υπολογισιτκός Σχεδιασμός Προϊόντων βασισμένος στις μεθόδους κατασκευής.