Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Τμήματος

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Τμήματος

Ερευνητής Τίτλος ‘Ερευνας Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ
ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπολογιστικός Σχεδιασμός Προϊόντων, Ψηφιακή Κατασκευαστική καθ. Κυράτσης Παναγιώτης