Δ.Ε.Π

Μέλη Δ.Ε.Π

Δινοπούλου Βάγια
Καθηγήτρια
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής
Email : vdinopoulou@uowm.gr
Τηλ. : 2461068295
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:00-11:30
Βιογραφικό  (GR EN)
Κακούλης Κωνσταντίνος
Καθηγητής (Αντιπρόεδρος Τμήματος)
Μεθοδολογίες Σχεδίασης για Γραφική Απεικόνιση Αντικειμένων με χρήση του Η/Υ
Email : kkakoulis@uowm.gr
Τηλ. : 2461068293
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 4-6, και Πέμπτη 11-1 για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024
Βιογραφικό  (GR  EN)
Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος
Καθηγητής
Ευφυή Συστήματα στο Σχεδιασμό και την Παραγωγή Βιομηχανικών Προιόντων
Email :   dpanagiotopoulos@uowm.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη 14:00-15:30
Βιογραφικό  (GR  EN)
Κυράτσης Παναγιώτης
Καθηγητής  (Πρόεδρος Τμήματος)
Βελτιστοποίηση Μηχανουργικών Κατεργασιών με τη βοήθεια συστημάτων CAD
Email : pkyratsis@uowm.gr
url: www.kyratsis.com
Τηλ. : 2461068294
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 8.30-10.00
Βιογραφικό  (GR  EN)
Ντομοπούλου Ασημίνα
Καθηγήτρια
Τεχνολογία Υλικών και Σχεδιασμός Προϊόντων με έμφαση στη Σύνθεση Βιοανόργανων ενώσεων και στην Παραγωγή Σύνθετων υλικών με τη διαχείριση και αξιοποίηση Βιομηχανικών και Αγροτικών αποβλήτων
Email : adomopoulou@uowm.gr
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 11:00-12:30
Βιογραφικό (GR  EN)
Ευκολίδης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής
Σχεδιασμός προϊόντων, κατασκευαστική και εκπαίδευση με αειφόρες διαδικασίες
Email : nefkolidis@uowm.gr
url: www.efkolidis.eu
Ώρες γραφείου: Τετάρτη  10:00-11:30
Βιογραφικό  (GR EN)
Μανώλης Διαμαντής
Επίκουρος Καθηγητής
Στρατηγικές ελέγχου ροών σε πραγματικό χρόνο, με εφαρμογές σε δίκτυα κυκλοφορίας οχημάτων και δίκτυα ροών
Email : dmanolis@uowm.gr
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 12:00-13:30
Βιογραφικό  (GR  EN)
Σταυρίδου Αναστασία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μικρής Κλίμακας
Email : astavridou@uowm.gr
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 15:30 – 17:00
Βιογραφικό  (GR EN)