Δ.Ε.Π

Μέλη Δ.Ε.Π

Δινοπούλου Βάγια
Καθηγήτρια
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής
Email : vdinopoulou@uowm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1295
Ώρες γραφείου:
Βιογραφικό  (GR EN)
Κακούλης Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Μεθοδολογίες Σχεδίασης για Γραφική Απεικόνιση Αντικειμένων με χρήση του Η/Υ
Email : kkakoulis@uowm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1228
Ώρες γραφείου:
Βιογραφικό  (GR  EN)
Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος
Καθηγητής
Ευφυή Συστήματα στο Σχεδιασμό και την Παραγωγή Βιομηχανικών Προιόντων
Email :   dpanagiotopoulos@uowm.gr
Τηλ. : 155
Ώρες γραφείου: Τρίτη 14:00-15:30
Βιογραφικό  (GR  EN)
Κυράτσης Παναγιώτης
Καθηγητής
Βελτιστοποίηση Μηχανουργικών Κατεργασιών με τη βοήθεια συστημάτων CAD
Email : pkyratsis@uowm.gr
url: www.kyratsis.com
Τηλ. : 2461068000 – 1294
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 8.30-10.00
Βιογραφικό  (GR  EN)
Ντομοπούλου Ασημίνα
Αναπλ. Καθηγήτρια
Φυσικοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης Ανόργανων Ενώσεων και Βαρέων Μετάλλων
Email : adomopoulou@uowm.gr
Ώρες γραφείου:
Βιογραφικό  (GR  EN)
Ευκολίδης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής
Σχεδιασμός προϊόντων, κατασκευαστική και εκπαίδευση με αειφόρες διαδικασίες
Email : nefkolidis@uowm.gr
url: www.efkolidis.eu
Ώρες γραφείου:
Βιογραφικό  (GR EN)
Μπαρώνου Αθηνά
Λέκτορας Εφαρμογών
Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ σε επίπεδο Στερεάς Προσομοίωσης
Email : abaronou@uowm.gr
Ώρες γραφείου:
Βιογραφικό  (GR  EN)
Τσαγκαλίδου Ροδή
Λεκτορας Εφαρμογων
Email : rtsagkalidou@uowm.gr
Ώρες γραφείου:
Βιογραφικό  (GR  EN)