Προσωπικό

Μέλη Δ.Ε.Π

Δινοπούλου Βάγια
Καθηγητής
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής
Email : dinop@teiwm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1295

Κακούλης Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Μεθοδολογίες Σχεδίασης για Γραφική Απεικόνιση Αντικειμένων με χρήση του Η/Υ
Email : kkakoulis@teiwm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1228

Λούσκου – Μποζαπαλίδου Ολυμπία
Καθηγητής
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στη Θεωρία Αυτομάτων.

Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος
Καθηγητής
Ευφυή Συστήματα στο Σχεδιασμό και την Παραγωγή Βιομηχανικών Προιόντων
Email : dpanag@teiwm.gr
Τηλ. : 155

Κυράτσης Παναγιώτης
Αναπλ. Καθηγητής
Βελτιστοποίηση Μηχανουργικών Κατεργασιών με τη βοήθεια συστημάτων CAD
Email : pkyratsis@uowm.gr
url: www.kyratsis.com
Τηλ. : 2461068000 – 1294

Ντομοπούλου Ασημίνα
Αναπλ. Καθηγητής
Φυσικοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης Ανόργανων Ενώσεων και Βαρέων Μετάλλων

Μπαρώνου Αθηνά
Λέκτορας Εφαρμογών
Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ σε επίπεδο Στερεάς Προσομοίωσης
Email : abarono@teiwm.gr

Τσαγκαλίδου Ροδή
Λεκτορας Εφαρμογων

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  (Ε.ΔΙ.Π )

Όροβας Χρήστος
Email : chorovas@uowm.gr

Τοπαλίδης Γεώργιος
Email : gtopalidis@teiwm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1189

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Παυλίδης Αριστείδης
Email : apavlidis@teiwm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1251

Χαδιώ Κωνστάντζα
Email: kchadio@uowm.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Τσιανάκα Άννα  (Υπεύθυνη Γραμματείας)
Email : atsianaka@teiwm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1225