Διοικητικά Όργανα

Με βάση το με α.π. 468/21-1-2019 έγγραφο του Τμήματος σχετικά με την συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (με έδρα την Κοζάνη) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αυτή ορίζεται ως εξής:

1. Κακούλης Κων/νος, Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Κυράτσης Παναγιώτης, Αν.Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Δινοπούλου Βάϊα, Καθηγήτρια, Μέλος
4. Λούσκου-Μποζαπαλίδου Ολυμπία, Καθηγήτρια, Μέλος
5. Μπαρώνου Αθηνά, Λέκτορας, Μέλος
6. Ντομοπούλου Ασημίνα, Αν.Καθηγήτρια, Μέλος
7. Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος, Καθηγητής, Μέλος
8. Τσαγκαλίδου-Σαπρίκη Ροδή, Λέκτορας, Μέλος
9. Τοπαλίδης Γεώργιος, ΕΔΙΠ, Μέλος
10. Παυλίδης Αριστείδης, ΕΤΕΠ, Μέλος
11. Γλυκόπουλος Κωνσταντίνος, Φοιτητής, Μέλος