Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση
ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

prosklisi_77_2021_signed