Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 5/15-04-2024 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο παρακάτω αντικείμενο:

«Εφαρμογές τεχνολογιών κυκλικής οικονομίας στη Βιομηχανία και διασύνδεση με τις αλυσίδες αξίας».

Περίληψη: Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων σχεδιασμού της βιομηχανικής παραγωγής με στόχο την προώθηση πρακτικών που υποστηρίζουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας

Προθεσμία υποβολής: 23-04-2024 έως 2-05-2024.

Αίτηση-υποψήφιου-Διδάκτορα_ΤΜΣΠΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ-signed-1