Για τη διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος ΣΤΟΥΝΤΙΟ 1_ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (εργαστήριο 2204), έχουν διαμορφωθεί 4 ομάδες φοιτητών. Η ταξινόμηση των φοιτητών στις ομάδες γίνεται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

STUDIO1_ΟΜΑΔΑ Α-Δευτ-09-13

STUDIO1_ΟΜΑΔΑ B-Δευτ-17-21

STUDIO1_ΟΜΑΔΑ Γ-Τρίτη-09-13

STUDIO1_ΟΜΑΔΑ Δ-Τρίτη-13-17

Οι διδάσκουσες
Αθηνά Μπαρώνου, Κωνστάντζα Χαδιώ