Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 17/21-12-2022 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο παρακάτω αντικείμενο:

➢ «Υπολογιστικός Σχεδιασμός Προϊόντων, Κατασκευαστική και Εκπαίδευση».

Περίληψη: Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σκοπό την μελέτη των μεθοδολογιών υπολογιστικού σχεδιασμού προϊόντων σε μια σειρά από κατευθύνσεις, δηλαδή τόσο στο σχεδιασμό προϊόντων αυτόν καθ’ αυτόν, όσο και την κατασκευαστική και την εκπαίδευση.

Προθεσμία υποβολής: 11-01-2023 έως 20-01-2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ-ΙΑΝ23

Αίτηση-υποψήφιου-Διδάκτορα_ΤΜΣΠΣ (3)