Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-23  τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου λήγουν στις 20-1-2023, με σχετική απόφαση όμως του κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής η εξεταστική θα αρχίσει στις 31/1/2023 έως 17/2/2023. Συνεπώς υπάρχει μια κενή εβδομάδα από 23-1-2023 έως 27-01-2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝ-ΦΕΒ_2023 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ-τελ-v1-A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝ-ΦΕΒ_2023 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ-τελ-v1-Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝ-ΦΕΒ_2023 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ-τελ-v1-Ε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝ-ΦΕΒ_2023 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ-τελ-v1-Ζ