ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος ΑΡΧΕΣ MARKETING θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Ώρα: 16.00 – 18.30

Αίθουσα: 3201