Οι επιτυχόντες, αφού υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή του Υπουργείου (eregister), θα την εκτυπώσουν και θα αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά (στο ide@uowm.gr) είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, τα εξής:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
3. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως, μόνο για τους άρρενες, ώστε να καταχωρηθεί ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων στην εφαρμογή της Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/ Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστημιούπολη, Κοίλα 50100 Κοζάνη

Διάρκεια Εγγραφών: Από Πέμπτη 1/9/22 έως Παρασκευή 9/9/22

Σχετικές Ανακοινώσεις:

Ηλεκτρονική Εγγραφή Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα