Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το χειμερινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μπορείτε να προβείτε στη
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
qau.uowm.gr