Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ) Κοζάνης διοργανώνει το «Εργαστήρι Ευαισθητοποίησης Φύλου και Σεξουαλικότητας», σε συνεργασία με τον επιστημονικό φορέα Orlando LGBT- Ψυχική υγεία χωρίς στίγμα.

Το εργαστήρι αυτό θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 στις 12μμ με 3μμ και απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες που Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ανακοίνωση εργαστηρίου (ΔΟΦΥΣΥ)