Οι επιτυχόντες, αφού υποβάλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή του Υπουργείου, θα την εκτυπώσουν και θα αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά (στο ide@uowm.gr) ή μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, τα εξής:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
3. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως, μόνο για τους άρρενες, ώστε να καταχωρηθεί ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων στην εφαρμογή της Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/ Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστημιούπολη, Κοίλα 50100 Κοζάνη

Σχετικές Ανακοινώσεις:

Ηλεκτρονική Εγγραφή Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εγγραφή για ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών

Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα