Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.152/126892/Α5/23-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εγκύκλιος εγγραφών-Αλλοδαπων-Αλλογενών-2020-21