Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του μαθήματος Τεχνική Μηχανική ότι μπορούν να εγγραφούν στο σχετικό eclass του Μαθήματος.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι όλες οι σχετικές με τα μαθήματα ανακοινώσεις θα αναρτώνται και θα  αποστέλλονται μέσω email αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας eclass.uowm.gr  και της αντίστοιχης σελίδας του κάθε μαθήματος. Εκεί υπάρχει επίσης και το σχετικό διδακτικό υλικό.

Σελίδα eclass του ΤΜΣΠΣ: https://eclass.uowm.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=58

Για την χρήση του eclass πρέπει να γίνει πρώτα εγγραφή σε αυτό από εδω: https://eclass.uowm.gr/modules/auth/registration.php

Στον κεντρικό ιστότοπο του Τμήματος εμφανίζονται μόνο γενικές ανακοινώσεις