Από τις 23/08/2021 συνεχίζουν κανονικά τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας που αφορούν το μάθημα STUDIO-4.

Το πρόγραμμα και για τα τρία τμήματα είναι το εξής:

Δευτέρα 23/8 (13:00-16:00, 16:00-19:00, 19:00-22:00)
Τρίτη 24/8 (13:00-16:00, 16:00-19:00, 19:00-22:00)
Τετάρτη 25/8 (13:00-16:00, 16:00-19:00, 19:00-22:00)
Πέμπτη 26/8 (13:00-16:00, 16:00-19:00, 19:00-22:00)
Παρασκεύη 27/8 (13:00-16:00, 16:00-19:00, 19:00-22:00)