Από 31/08/2021 συνεχίζουν τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας του μαθήματος Σχεδιασμός Προϊόντων ΙΙΙ

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

Τρίτη 31/8 (13:00-17:00, 17:00-21:00)
Πέμπτη 2/9 (13:00-17:00, 17:00-21:00)
Παρασκευή 3/9 (13:00-17:00, 17:00-21:00)
Τετάρτη 8/9 (13:00-17:00, 17:00-21:00)