Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ότι για την αναζήτηση των διαφόρων πιστοποιητικών από το Τμήμα μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία μέσω email στο ide@uowm.gr  από το ιδρυματικό σας email  (της μορφής ideΧΧΧΧΧ@uowm.gr)  γράφοντας πάντα θέμα (πχ. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου, το τμήμα και τι ακριβώς θέλετε.

Τα πιστοποιητικά που ίσως είναι απαραίτητα αυτή  την περίοδο είναι ¨

  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (Βεβαίωση Σπουδών για την δουλειά των γονιών σας για το Α21 για την ασφάλεια κ.λ.π)
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Για την αναβολή στρατού ή για την διακοπή αναβολής στρατού, για τα αγόρια).
  3. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε απευθύνεστε στην Γραμματεία με τον ίδιο τρόπο και αναπτύσσετε στο κείμενο το ερώτημα σας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ