Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου με θέμα τις Διαπροσωπικές Σχέσεις στην Κοζάνη την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020.

Τίτλος: Διαπροσωπικές Σχέσεις! It’s complicated..?!
Στόχος: •      Μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων σε θέματα που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις.

•      Αναστοχασμός και θετική ενίσχυση.

•      Εξοικείωση με την έννοια της βιωματικής ομάδας.

Πότε: 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 3μ.μ.-5μ.μ.
Που: Διαδικτυακά μέσω zoom/ Θα σταλθεί η πρόσκληση για την είσοδο στη διαδικτυακή αίθουσα ως απαντητικό email σε όλους τους συμμετέχοντες.
Μέγιστος Αριθμός Ατόμων: 10
Δήλωσε Συμμετοχή: Αποστολή email:   myfeo.psy.koz@uowm.gr

Θέμα: Συμμετοχή στο Βιωματικό Εργαστήρι

Οι συμμετέχοντες να σημειώσουν στο email Ονοματεπώνυμο, Έτος Φοίτησης και Τμήμα

Υπεύθυνη: Ελπίδα Σεψά – Ψυχολόγος ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Κοζάνης
Πληροφορίες Ιστοσελίδα ΜΥΦΕΟ

facebook: ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ

Twitter:@MUowm

email: myfeo.psy.koz@uowm.gr

Αφίσα Δράσης 25_11

Ανακοίνωση για εργαστήριο 25_11