Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον/στην φοιτητή/τρια την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο.

Με την απόφαση 1/2020 της Συνέλευσης του Τμήματος  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκε ως Σύμβουλος Σπουδών η  κ.Ντομοπουλου Ασημίνα (adomopoulou@uowm.gr) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος.

TΜΣΠΣ-Σύμβουλος-Σπουδών

Περισσότερα για τον ρόλο του Συμβούλου Σπουδών