Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον/στην φοιτητή/τρια την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο.

Με την υπ’αριθμ. 13/19-10-2022 απόφαση  της Συνέλευσης του Τμήματος  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκαν ως Σύμβουλοι Σπουδών τα μέλη Δ.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο κατάλογο:

Συμβουλοι-Σπουδών-ΤΜΣΠΣ-2023-24

Περισσότερα για τον ρόλο του Συμβούλου Σπουδών