Με την απόφαση 1/2020 της Συνέλευσης του Τμήματος  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκε ως Σύμβουλος Σπουδών η  κ.Ντομοπουλου Ασημίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος.

TΜΣΠΣ-Σύμβουλος-Σπουδών