Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συλλέξουν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, αναφορικά με τις υποτροφίες σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το 2020-2021 του Ιδρύματος Ωνάση

https://www.onassis.org/el/initiatives/scholarships/2020-21