Όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%) ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://applications.uowm.gr. Η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών.

Συγκεκριμένα: α) η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ξεκινάει την Τετάρτη 13
Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 και β) η υποβολή/αποστολή των δικαιολογητικών μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση ξεκινάει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:30.

Επισημαίνεται ότι, μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο