Διαδικασία απόκτησης ακαδημαϊκού λογαριασμού

Ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν ακαδημαϊκό λογαριασμό σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται λεπτομερώς στην σελίδα https://noc.uowm.gr/www/newstudents/