Πρόγραμμα Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Εξάμηνο 1

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ιστορία Design 1201 Υ 6 6 3 0
Στούντιο 1 – Γραμμικό Σχέδιο 1202 Υ 6 6 0 4
Πληροφορική 1101 Υ 6 6 2 2
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης 1203 Υ 6 6 3 0
Μαθηματικά Ι 1001 Υ 6 6 4 0

Εξάμηνο 2

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στούντιο 2 – Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα 1204 Υ 6 6 0 4
Αγγλικά – Ορολογία 1002 Υ 2 2 3 0
Μαθηματικά ΙΙ 1003 Υ 6 6 4 0
Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού 1102 Υ 6 6 2 2
Εισαγωγή στην  επιστήμη των υλικών 1004 Υ 6 6 3 0
Εργονομία 1205 Υ 4 4 3 0

Εξάμηνο 3

ΜΑΘΗΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) 2201 Υ 6 6 3 0
Στούντιο 3 – Ιδεασμός 2202 Υ 6 6 2 2
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 2301 Υ 6 6 3 0
Πιθανότητες – Στατιστική 2001 Υ 6 6 4 0
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 2101 Υ 6 6 3 0

Εξάμηνο 4

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στούντιο 4 – Concept Design 2203 Υ 6 6 2 2
Τεχνολογία Υλικών 2002 Υ 6 6 3 0
Σχεδίαση με Η/Υ 2204 Υ 6 6 3 0
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 2205 Υ 6 6 3 0
Οργάνωση Παραγωγής 2302 Υ 6 6 3 0

Εξάμηνο 5

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Τεχνική Μηχανική 3001 Υ 6 6 3 0
Στούντιο 5 – Product Design I 3201 Υ 6 6 2 2
Επιχειρησιακή Έρευνα 3301 Υ 6 6 3 0
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων 3101 Υ 6 6 3 0
Αρχές Marketing 3302 Υ 6 6 3 0

Εξάμηνο 6

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διαδραστική Σχεδίαση 3202 Υ 6 6 3 0
Στούντιο 6 – Product Design II 3203 Υ 6 6 2 2
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής – CIM 3303 Υ 6 6 3 0
Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) 3204 Υ 6 6 3 0
Γραφικά Υπολογιστών 3102 Υ 6 6 3 0

Εξάμηνο 7

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς 4001 Υ 6 6 3 0
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 4002 Υ 6 6 3 0
Κ1- Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές 4101 YEK1 6 6 3 0
Κ1- Επεξεργασία εικόνας 4102 YEK1 6 6 3 0
Κ1- Συστήματα Ασαφούς Λογικής 4103 YEK1 6 6 3 0
Κ2-Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Βιομιμητική 4201 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ2-Αειφόρος Σχεδίαση και κυκλική οικονομία  4202 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ2- Σχεδίαση/Οργάνωση Εκθέσεων και εσωτερική διακόσμηση 4203 ΥΕΚ2 6 6 0 3
Κ2-Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό 4204 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ2-Ειδικά Θέματα στη Σχεδίαση με Η/Υ 4205 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ3- Αρχές Μηχατρονικής 4301 YEK3 6 6 3 0
Κ3-Συντήρηση και Αξιοπιστία Συστημάτων  4302 YEK3 6 6 3 0
Κ3-Ειδικά Θέματα Υλικών 4303 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κατασκευαστική τέχνης (craft) και τέχνη του δρόμου (street art) 5201 ΕΕ 6 6 0 3
Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς 5301 ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδιασμός προηγμένων υλικών για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές εφαρμογές 5001 ΕΕ 6 6 3 3

Εξάμηνο 8

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κ1-Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές  4104 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ1-Εικονική και επαυξημένη Πραγματικότητα  4105 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ1-Τεχνητή Νοημοσύνη  4106 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ2-Σχεδιασμός Συσκευασιών  4206 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ2-Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης  Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής  4207 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ3-Διακριτά Μαθηματικά  4003 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3-Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση  4304 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  4305 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3- Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 4306 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό  5101 ΕΕ 6 6 3 0
Παραστατική Κινηματογραφία (Animation)  5202 ΕΕ 6 6 0 3
Ρομποτική και ψηφιακή κατασκευαστική  5203 ΕΕ 6 6 3 0
Ρομποτική στην εκπαίδευση  5204 ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδίαση για όλους  5302 ΕΕ 6 6 3 0
Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών  5303 ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδίαση Πληροφορίας  5304 ΕΕ 6 6 3 0
Ειδικά θέματα Μηχατρονικής  5305 ΕΕ 6 6 3 0
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 5306 EE 6 6 3 0
Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών 5307 ΕΕ 6 6 3 0

Εξάμηνο 9

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κ1-Project στο σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων 4107 ΥΕΚ1 6 6 0 4
Κ1-Computer Vision 4108 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ1-Μηχανική Μάθηση 4109 ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ2-Project στο σχεδιασμό και στην κατασκευαστική προϊόντων 4208 ΥΕΚ2 6 6 0 4
Κ2-Σχεδιασμός επίπλου και ξύλινων αντικειμένων 4209 ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ3-Project στη Σχεδίαση Συστημάτων 4307 ΥΕΚ3 6 6 0 4
Κ3-Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης και αυτόνομες κινούμενες μονάδες 4308 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3-Σχεδιασμός υπηρεσιών 4309 ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3-Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 4310 YEK3 6 6 3 0
Κ1-Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιγνιώδης Μάθηση 5102 ΕΕ 6 6 3 0
Κ1-Επεξεργασία Φυσικής γλώσσας 5103 ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδιασμός Μεταφορών 5308 EE 6 6 3 0
Σχεδιασμός Οχημάτων 5205 ΕΕ 6 6 0 3
Γραφιστικές Εφαρμογές 5206 ΕΕ 6 6 3 0
Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες 5207 ΕΕ 6 6 0 3
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 5208 ΕΕ 6 6 3 0
Εξάμηνο 10
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διπλωματική  5001 Υ 30 30 0 0

Υ-Υποχρεωτικό

ΥΕΚ1,2,3-Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1,2,3

ΕΕ-Ελεύθερης Επιλογής

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος σε format PDF: