Πρόγραμμα Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Εξάμηνο 1
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ιστορία Design Υ 6 6 3 0
Στούντιο 1 – Γραμμικό Σχέδιο Υ 6 6 0 4
Πληροφορική Υ 6 6 2 2
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης Υ 6 6 3 0
Μαθηματικά Ι Υ 6 6 4 0
Εξάμηνο 2
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στούντιο 2 – Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα 1204 Υ 6 6 0 4
Αγγλικά – Ορολογία 1002 Υ 2 2 3 0
Μαθηματικά ΙΙ 1003 Υ 6 6 4 0
Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού 1102 Υ 6 6 2 2
Εισαγωγή στην  επιστήμη των υλικών 1004 Υ 6 6 3 0
Εργονομία 1205 Υ 4 4 3 0
Εξάμηνο 3
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) Υ 6 6 3 0
Στούντιο 3 – Ιδεασμός Υ 6 6 2 2
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ 6 6 3 0
Πιθανότητες – Στατιστική Υ 6 6 4 0
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων   Υ 6 6 3 0
Εξάμηνο 4
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στούντιο 4 – Concept Design Υ 6 6 2 2
Τεχνολογία Υλικών Υ 6 6 3 0
Σχεδίαση με Η/Υ Υ 6 6 3 0
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Υ 6 6 3 0
Οργάνωση Παραγωγής Υ 6 6 3 0
Εξάμηνο 5
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Τεχνική Μηχανική Υ 6 6 3 0
Στούντιο 5 – Product Design I Υ 6 6 2 2
Επιχειρησιακή Έρευνα Υ 6 6 3 0
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Υ 6 6 3 0
Αρχές Marketing Υ 6 6 3 0
Εξάμηνο 6
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διαδραστική Σχεδίαση Υ 6 6 3 0
Στούντιο 6 – Product Design II Υ 6 6 2 2
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής – CIM Υ 6 6 3 0
Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) Υ 6 6 3 0
Γραφικά Υπολογιστών Υ 6 6 3 0
Εξάμηνο 7
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς Υ 6 6 3 0
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία Υ 6 6 3 0
Κ1- Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές YEK1 6 6 3 0
Κ1- Επεξεργασία εικόνας YEK1 6 6 3 0
Κ1- Συστήματα Ασαφούς Λογικής YEK1 6 6 3 0
Κ2-Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Βιομιμητική   ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ2-Αειφόρος Σχεδίαση και κυκλική οικονομία   ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ2- Σχεδίαση/Οργάνωση Εκθέσεων και εσωτερική διακόσμηση ΥΕΚ2 6 6 0 3
Κ2-Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ2-Ειδικά Θέματα στη Σχεδίαση με Η/Υ ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ3- Αρχές Μηχατρονικής YEK3 6 6 3 0
Κ3-Συντήρηση και Αξιοπιστία Συστημάτων   YEK3 6 6 3 0
Κ3-Ειδικά Θέματα Υλικών ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κατασκευαστική τέχνης (craft) και τέχνη του δρόμου (street art) ΕΕ 6 6 0 3
Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδιασμός προηγμένων υλικών για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές εφαρμογές ΕΕ 6 6 3 3
Εξάμηνο 8
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κ1-Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές   ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ1-Εικονική και επαυξημένη Πραγματικότητα   ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ1-Τεχνητή Νοημοσύνη   ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ2-Σχεδιασμός Συσκευασιών   ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ2-Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης  Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής   ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ3-Διακριτά Μαθηματικά   ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3-Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση   ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας   ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3- Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΕΚ3 6 6 3 0
Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό   ΕΕ 6 6 3 0
Παραστατική Κινηματογραφία (Animation)   ΕΕ 6 6 0 3
Ρομποτική και ψηφιακή κατασκευαστική   ΕΕ 6 6 3 0
Ρομποτική στην εκπαίδευση   ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδίαση για όλους   ΕΕ 6 6 3 0
Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών   ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδίαση Πληροφορίας   ΕΕ 6 6 3 0
Ειδικά θέματα Μηχατρονικής   ΕΕ 6 6 3 0
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση EE 6 6 3 0
Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών ΕΕ 6 6 3 0
Εξάμηνο 9
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κ1-Project στο σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων ΥΕΚ1 6 6 0 4
Κ1-Computer Vision   ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ1-Μηχανική Μάθηση   ΥΕΚ1 6 6 3 0
Κ2-Project στο σχεδιασμό και στην κατασκευαστική προϊόντων ΥΕΚ2 6 6 0 4
Κ2-Σχεδιασμός επίπλου και ξύλινων αντικειμένων ΥΕΚ2 6 6 3 0
Κ3-Project στη Σχεδίαση Συστημάτων   ΥΕΚ3 6 6 0 4
Κ3-Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης και αυτόνομες κινούμενες μονάδες   ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3-Σχεδιασμός υπηρεσιών ΥΕΚ3 6 6 3 0
Κ3-Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων   YEK3 6 6 3 0
Κ1-Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιγνιώδης Μάθηση   ΕΕ 6 6 3 0
Κ1-Επεξεργασία Φυσικής γλώσσας   ΕΕ 6 6 3 0
Σχεδιασμός Μεταφορών EE 6 6 3 0
Σχεδιασμός Οχημάτων   ΕΕ 6 6 0 3
Γραφιστικές Εφαρμογές   ΕΕ 6 6 3 0
Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες ΕΕ 6 6 0 3
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά ΕΕ 6 6 3 0
Εξάμηνο 10
ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ.Μ. ECTS ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διπλωματική   Υ 30 30 0 0

Υ-Υποχρεωτικό

ΥΕΚ1,2,3-Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1,2,3

ΕΕ-Ελεύθερης Επιλογής

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος σε format PDF: