Οι   εξετάσεις   των Διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν  από 20 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2024 (απόφαση συνέλευσης τμήματος 7/23-5-2024).

Οι φοιτητές που θέλουν να λάβουν μέρος  θα πρέπει να στείλουν στην Γραμματεία (email: ide@uowm.grαίτηση με ένα αντίγραφο pdf της εργασίας τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σχετικά:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διπλωματικές Εργασίες (ΠΠΣ)