Ανακοινώνεται ότι λόγω ανωτέρας βίας, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα των Μαθηματικών ΙΙ  (Αν. Μακρίδης) του 2ου εξαμήνου που ήταν προγραμματισμένο για τις 28/05.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει σε οποιαδήποτε διαθέσιμη ημερομηνία μετά τις 29/05 ορίσει το τμήμα με νεότερη ανακοίνωση