Ηλεκτρονική Γραμματεία Φοιτητών (Universis)

(διαθέσιμη απο 20/5/24 και έπειτα)

https://students.uowm.gr

Στο περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας οι φοιτητές μπορούν να:

  1. Κάνουν δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου τους εντός της προθεσμίας που ορίζει η Γραμματεία του Τμήματός τους.
  2. Βλέπουν τις βαθμολογίες των μαθημάτων και των εργασιών τους.
  3. Αιτούνται και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά έγγραφα (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κλπ.).
  4. Βλέπουν την πρόοδό τους για το πτυχίο και τις υποχρεώσεις που τους απομένουν.
  5. Κάνουν αίτηση ορκωμοσίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις πτυχίου.
  6. Βλέπουν τα προσωπικά τους στοιχεία που υπάρχουν καταχωρισμένα στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Το εγχειρίδιο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://blogs.uowm.gr/universis/files/2024/03/manual_student.pdf