Προσκαλούνται οι τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων να συμμετέχουν στην ενημέρωση για τις κατευθύνσεις, που θα πρέπει να επιλέξουν κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Την ενημέρωση θα κάνει ο Πρόεδρος του Τμήματος και η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29/05/2023 στις 13.30 στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.ide3 .