Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων των φοιτητών/ριών μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 5 Μάϊου 2022.

dianomi_earinou_2022-23