Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του τμήματος ότι αρχίζει από Τετάρτη  15/02/2023  και λήγει την Κυριακή 05/03/2023, η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/ 

Όσοι δε θα προβούν σε δήλωση των μαθημάτων τους, δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη εξεταστική του Ιουνίου.