Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του τμήματος ότι αρχίζει από Πέμπτη  22/09/2022  και λήγει την Κυριακή 9/10/2022, η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/ 

Όσοι δε θα προβούν σε δήλωση των μαθημάτων τους, δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη εξεταστική του Φεβρουαρίου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων, θα γίνει από την Γραμματεία.