Ανακοινώσεις και δικαιολογητικά για Σίτιση και Στέγαση για το ακαδ.έτος 2022-2023

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση 2022-2023

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για την υποβολή αιτήσεων για διαμονή στις Φ.Ε. στην Κοζάνη 2022-2023

Υπόδειγμα εκκαθαριστικού 2021

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση 2022-2023